10U616

10U616

giubbino scamosciato con bottoni e tasche applicate

Tessuto:

Varianti
10U616/PEL17320
giubbino scamosciato con bottoni e tasche applicate